fbpx
Prandelli Polska - producent systemów instalacji sanitarnych

Produkt

Nowości
Jak optymalnie skonfigurować cyfrowy system sterowania Prandelli?

Zadaniem ogrzewania podłogowego jest uzyskanie w pomieszczeniu komfortu cieplnego odpowiedniego dla konkretnej osoby.
Nasz cyfrowy system sterowania pozwala w prosty i intuicyjny sposób zaprogramować indywidualną temperaturę w każdym pomieszczeniu, osobno dla każdego dnia tygodnia.

 

 

Zadaniem ogrzewania podłogowego jest uzyskanie w pomieszczeniu komfortu cieplnego odpowiedniego dla konkretnej osoby. Do prawidłowej pracy układu grzewczego konieczne jest zatem zastosowanie sterowania i kontroli parametrów pracy. Możemy sterować temperaturą zarówno powietrza jak i podłogi, temperaturą wody zasilającej z kotłowni, a także kontrolować wilgotność powietrza.

Nasz cyfrowy system sterowania pozwala w prosty i intuicyjny sposób zaprogramować indywidualną temperaturę w każdym pomieszczeniu, osobno dla każdego dnia tygodnia.

Zaletą systemu jest niewielka ilość urządzeń niezbędnych do stworzenia układu sterowania. Każdy system musi obejmować jedynie Centralę, Kontroler oraz ewentualnie czujniki pokojowe.

 

Centralka powinna być w każdej szafce z rozdzielaczem i siłownikami.

Gdy chcemy jedynie ogrzewać pomieszczenia wówczas zastosujemy  Centralkę Standard MC005.
Nie ma znaczenia ile jest pętli w rozdzielaczu, bo do centralki możemy podpiąć aż 64 siłowniki. Steruje ona maksymalnie 8 pomieszczeniami i możemy do niej podłączyć 8 czujek temperatury lub kontrolerów i dodatkowo 12 innych czujek, takich jak  temperatury podłogi, temperatury zewnętrznej czy temperatury wody zasilającej.

Centralkę najłatwiej  zamontujemy na listwie DIN w szafce do rozdzielacza DUOBOX wyposażonej w półkę na sterowanie.

Do centralki podłączamy siłowniki Prandelli M101. Mogą one być zarówno w wersji 230V NC (najczęściej stosowane  w systemach grzewczych ), NO jak i 24V.

W obiekcie do 12 pomieszczeń wystarczy zastosować jeden kontroler w pomieszczeniu głównym, a w pozostałych tańsze czujki pokojowe.  Możemy oczywiście zastosować więcej kontrolerów w jednym układzie np. gdy chcemy mieć na każdym poziomie element z dotykowym wyświetlaczem 2,8” do zmiany ustawień w wybranych pomieszczeniach.

W obiekcie powyżej 12 pomieszczeń musimy dołożyć następny kontroler. Jeden Kontroler ma możliwość współpracy z maksymalnie 3 centralkami i kontroli maksymalnie 12 pomieszczeń.

Kontroler jest to urządzenie, za pomocą którego programujemy wszystkie parametry układu sterowania, takie jak:

 • niezależny tygodniowy plan czasowo-temperaturowy we wszystkich pomieszczeniach (także w tych, gdzie znajdują się czujki),
 • maksymalna temperatura podłogi dla czujek podłogowych,
 • automatyczne zapobieganie powstawaniu kondensacji wody na podłodze, gdy są użyte elementy wersji Clima (posiadają one wbudowaną czujkę wilgoci) oraz przełączenie pomiędzy grzaniem i chłodzeniem lub sezonem zimowym i letnim.

Kontroler steruje także parametrami centralki.

Funkcje Centralki:

 • wyjście 230V załączające pompę ogrzewania podłogowego,
 • bezpotencjałowe wyjście sterowania kotłem,
 • czasowe wyjście do sterowania pompą cyrkulacyjną c.w.u.,
 • sterowanie zaworem mieszającym proporcjonalnym 0-10V lub PWM,
 • sterowanie chłodzeniem z uwzględnieniem punktu rosy (Centralka Clima )
 • możliwość niezależnego sterowania 2 pompami obiegowymi (np. gdy 1 centralka kontroluje pomieszczenia podłączone do 2 rozdzielaczy)

Jaką opcję systemu sterowania wybrać – Standard, Smart a może Clima?

Na początek musimy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 1. Chcemy sterować jedynie ogrzewaniem czy też ogrzewaniem i chłodzeniem?
 2. Wystarczy nam sterowanie przez kontroler czy też jednak chcielibyśmy mieć możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej, przez internet?

Wówczas, gdy zależy nam tylko na grzaniu i sterowaniu naszym układem przez kontroler , wystarczy Kontroler Standard (MC008) i czujniki pokojowe (Standard lub 55m do wbudowania w ramki np. Berker).

Natomiast gdy chcemy sterować ogrzewaniem przez internet, wówczas wystarczy zastąpić Kontroler Standard wersją Smart WiFi.  Czujniki pokojowe pozostają te same.

W sytuacji sterowania grzaniem,  a także chłodzeniem w pomieszczeniach zastosujemy wersję Clima – centralki Clima i odpowiednio Kontroler Clima lub Kontroler Clima Smart a także czujki Clima.

Wskazówki dotyczące podłączenia sterowania

Komunikacja Centrali z innymi elementami sterowania odbywa się przez magistralę CAN z bezpiecznym prądem 24V i 5V. Z tego też powodu do połączeń w magistrali  najlepsze będą ekranowane przewody FTP czyli skrętka internetowa. Ekran będzie pełnił funkcję przewodu ochronnego. Podłączamy go do złącza PE w jednej z centralek. Przygotowanie przewodu do podłączenia polega na zdjęciu 55m zewnętrznej izolacji przewodu FTP i odizolowanie 8-9mm każdej żyły.

Kontroler wymaga podłączenia do centralki czterema a czujki trzema odrębnym żyłami.

Kontrolery jak i czujki możemy łączyć szeregowo ( co jest zalecane ) lub ew. równolegle.
Do trzyżyłowej magistrali czujek temperatury w pomieszczeniu podpiąć możemy także szeregowo (zalecane ) lub równolegle czujki :

 • temperatury zasilania za pompą,
 • temperatury zewnętrznej na zewnątrz budynku od strony północnej,
 • temperatury podłogi w pomieszczeniach ( nie jest konieczne podłączanie bezpośrednio do termostatu w pomieszczeniu bo jest to niezależny element ).

Podkreślić należy, że kontrolery podłączone są czterema żyłami, a pozostałe elementy trzema odrębnymi (skrętka ma 8 żył co pozwala na tworzenie dwóch niezależnych magistrali danych).

Darmowa aplikacja Caleon razem z kontrolerem Smart ( lub Smart Clima dla chłodzenia ) daje nam możliwość sterowania i kontroli temperatury ( i wilgotności z urządzeniami Clima )  w pomieszczeniach zdalnie przez WiFi. Dodatkową zaletą sterowania Prandelli Cyfrowy jest także to, że kontroler pracuje na napięciu bezpiecznym 24V a czujki z napięciem 5V.