fbpx
Prandelli Polska - producent systemów instalacji sanitarnych

Montaż


System Rur PEX, PERT

NARZĘDZIA
MULTYRAMA
Kalibrator
MULTYRAMA
Obcinak
MULTYRAMA
Zaciskarka
MONTAŻ INSTALACJI - POŁĄCZENIE ZAPRASOWYWANE
CIĘCIE

Obcinamy wymaganej długości odcinek rury. Należy wykonać cięcie prostopadłe do osi rury i wolne od zadziorów.

KALIBRACJA

Kalibrujemy przeciętą rurę przy pomocy specjalnego narzędzia, które umieszczamy w rurze obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do osiągnięcia sfazowania otworu. Przed następnym etapem prac należy sprawdzić, czy wewnątrz rury nie znajdują się pozostałości po przeprowadzonej operacji, takie jak wiórki materiału lub inne zabrudzenia.

KONTROLA

Sprawdzamy, czy pod tulejką zaciskową nie ma przypadkowych zabrudzeń, a następnie wsuwamy rurę w złączkę do momentu ukazania się rury w otworze kontrolnym.

ZAPRASOWYWANIE

Przed przystąpieniem do operacji zaciskania sprawdzamy, czy złączka znajduje się we właściwej pozycji i czy szczęki zaciskarki są z jednej strony oparte na kołnierzu złączki. Po dokonaniu zaciśnięcia a przed odblokowaniem szczęk musimy skontrolować ich całkowite zamknięcie. Jeżeli szczęki nie są zamknięte, operacja jest niekompletna a szczelność nie została uzyskana.


OUTLET
Ostatnie sztuki
SPRAWDŹ