Prandelli Polska - producent systemów instalacji sanitarnych
11.08.2021
Rozdzielacze z rotametrami magnetycznymi

Do niedawna w rozdzielaczach po pewnym czasie użytkowania występowały problemy związane z zabrudzeniem szkiełek rotametrów. Powodowało to niemożność precyzyjnego wyregulowania prędkości przepływu, lub w wypadku zastosowania sterowania, kłopot z odczytem czy woda płynie, czy też nie.
Aby wyeliminować tego typu problem Prandelli od jakiegoś czasu w swoich rozdzielaczach do ogrzewania podłogowego – RP-R i Colmix-R – stosuje innowacyjne rotametry magnetyczne.

 


Karta katalogowa

W rotametrach tych szkiełko pozostaje odizolowane od wszelkich płynów, dzięki czemu jest zawsze czyste. Daje to inwestorowi możliwość kontroli ogrzewania podłogowego w każdym pomieszczeniu niezależnie. Nawet ewentualne przypadkowe mechaniczne uszkodzenie tego szkiełka, nie powoduje wycieku wody i dlatego zapewnia bezpieczeństwo pracy rozdzielacza.
Ponadto rozdzielacze z rotametrami magnetycznymi możemy bez obaw napełniać glikolem (bez względu na stężenie), a także wszelkimi inhibitorami, stosowanymi jako dodatek uszlachetniający do zładu wodnego.

Dużym udogodnieniem jest możliwość zastąpienia w rozdzielaczach Prandelli (w działających już układach grzewczych) starszego typu rotametru na nowy.

rotametr magnetyczny do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego