fbpx
Prandelli Polska - producent systemów instalacji sanitarnych

Rury i złączki w instalacjach

Jak zabezpieczyć instalację przed zamarznięciem?

Jeżeli woda zamarznie w rurach jednorodnych, o wytrzymałym i jednocześnie stosunkowo elastycznym materiale, takich jak Tuborama z PEX O2Stop lub Coprax z PP-R to najczęściej nic złego się nie zdarzy. Rura rozszerzy się i wróci po rozmarznięciu wody do poprzedniego kształtu. Unikamy jednak takiej sytuacji bo nie mamy na to gwarancji.
Natomiast rury wielowarstwowe mają wewnątrz warstwę aluminium ( rurę metalową ) która nie jest odporna na zamarzanie wody i pękanie. Dlatego musimy zabezpieczyć rury przed zamarzaniem. W tym celu jako medium w instalacjach grzewczych stosujemy mieszanki z glikolem lub alkoholem. Ważne aby to były dodatki przeznaczone do tego typu instalacji z odpowiednimi dopuszczeniami. Inne glikole mogą zawierać dodatki źle wpływające na rury lub złączki.

Do jakich celów możemy użyć rury wielowarstwowe w budownictwie?

Rury wielowarstwowe stosowane są w budownictwie bardzo powszechnie, zarówno w instalacjach sanitarnych jak i w instalacjach grzewczych. Rury te w zależności od rodzaju polietylenu mają różne zalecane zastosowanie.
Aby zapewnić odpowiednią żywotność, powinniśmy stosować rury do celów wskazanych jak poniżej.
PE(HD)/AL/PE(HD) – do 40 ºC – z.w.,
PERT/AL/PERT typ I – do 60 ºC – z.w. i o.p.,
PERT/AL/PERT typ II – do 90 ºC – z.w., c.w.u., o.p. i c.o.,
PEX/AL/PEX  – do 95 º – z.w., c.w.u., o.p. i c.o.
Wyższa niż podane powyżej temperatura pracy powodować będzie szybkie starzenie się rur, przez co nie zapewnimy ponad 50-cio letniej gwarancji żywotności rur.

Jakie szczęki możemy użyć do zaprasowywania złączek systemu Multyrama?

Do prawidłowego wykonania połączenia zaprasowywanego należy użyć odpowiedniego typu szczęk wskazanego przez producenta systemu. W systemie Multyrama mamy dwa rodzaje złączek zaprasowywanych, do których należy użyć następujące typy szczęk:
złączki PF dla średnic:
– 16 – 32 mm – szczęki H
– 40 – 63 mm  – szczęki U
złączki PFM dla średnic:
– 16 – 20 mm  – szczęki lub U lub TH
– 26 – 32 mm  – szczęki lub TH
– 40 – 50 mm – szczęki TH lub U
złączki VFM
dla średnic:
– 16 – 20 mm  – szczęki lub U lub TH lub RF
– 26 mm – szczęki lub TH
– 32 mm  – szczęki lub TH lub U lub RF
– 40 – 50 mm – szczęki  U

Użycie innego niż wskazany typu szczęk do zaprasowywania obarczone jest ryzykiem i może nie zapewnić szczelnego połączenia.

Czy rury wielowarstwowe Prandelli posiadają barierę antydyfuzyjną?

Tak. Rury PERT/AL/PERT Tris-up oraz rury PEX/AL/PEX Multyrama posiadają 100% barierę antydyfuzyjną.
Dwie warstwy polietylenu przedzielone są warstwą aluminium zgrzewaną doczołowo, która tworzy barierę tlenową.

Kiedy używamy złączek zaprasowywanych, a kiedy skręcanych?

Zaleca się używanie złączek skręcanych (typ CM) do połączeń łatwo dostępnych, gdyż pozwalają one w prosty sposób złączyć i rozłączyć ze sobą elementy instalacji.
Złączki zaprasowywane (typ PF i PFM) stosujemy do połączeń nierozłącznych, które zalewamy w betonie i w miejscach trudno dostępnych.

Czym różni się rura Coprax od rury Coprax Fibra?

Rura Coprax wykonana jest w całości z polipropylenu, natomiast rura Coprax Fibra jest rurą 3-warstwową, gdzie PP-R przedzielone są warstwą włókna szklanego.
Rura z włóknem szklanym charakteryzuje się 3-krotnie mniejszą wydłużalnością niż rura jednorodna PP-R. Przy wyższych temperaturach wody rura Coprax Fibra znacznie mniej „pracuje” i nie wymaga dodatkowej kompensacji.

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym

Jak podłączyć termostat bimetaliczny (E201)?

Bimetaliczny termostat E201 podłączamy do centralki lub siłownika M101 przewodem 2-żyłowym 2x1mm2.
Oznaczenia na termostacie:
1 – powrót z termostatu przewodem fazowym na urządzenia o dużym poborze prądu np. grzejnik elektryczny,
2 – podłączenie przewodu fazowego zasilania do termostatu,
4 – powrót z termostatu przewodem fazowym na urządzenia o małym poborze prądu np. siłownik.
W przypadku sterowania siłownikami termoelektrycznymi łączymy przewodem zacisk 1 i 4. Jeżeli chcemy podłączyć termostat do centralki M301 czy M401, to łączymy:
– styk 1 termostatu ze stykiem „L” centralki,
– styk 4 termostatu ze stykiem „strzałka” centralki.

Jak podłączyć termostat Prandelli M201?

Termostat Prandelli M201 wymaga minimum 3 żyłowego przewodu .
Obniżenie z temperatury dziennej na nocną jest możliwe jeżeli podłączymy 4-tą żyłę i zastosujemy sterownik czasowy, który w trybie nocnym spowoduje obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 4 ºC w stosunku do temperatury dziennej.
Jeżeli podłączamy termostat do centralki M301 to łączymy żyły :
– przewód fazowy od wyjścia L z centralki do wejścia L w termostacie,
– przewód neutralny od wyjścia N z centralki do wejścia N w termostacie,
– przewód od wyjścia ze „strzałką” z centralki do wejścia ze „strzałką” w termostacie.
Jeżeli ten termostat łączymy bezpośrednio z siłownikiem to doprowadzamy:
– do wejścia L w termostacie przewód fazowy (napięciowy),
– do wejścia N w termostacie przewód neutralny,
– przewód od wejścia ze „strzałką” w termostacie prowadzimy do jednego z dwóch przewodów siłownika M101, drugi przewód siłownika łączymy z przewodem neutralnym N.

Co oznacza funkcja "First open", w którą wyposażony jest siłownik Prandelli?

Funkcja ta dotyczy siłowników NC (bezprądowo zamkniętych).
Siłownik dostarczany jest w pozycji do połowy otwartej, co pozwala wykonać po zamontowaniu próbę ciśnieniową i sprawdzić instalację.
Po pierwszym podłączeniu napięcia (przez minimum 6 minut) funkcja „first open” zostaje automatycznie odblokowana i siłownik zaczyna pracować jak typowo bezprądowo zamknięty.

Rozdzielacze w instalacji

Jakiego rozdzielacza użyć w instalacji mieszanej, czyli grzejnikowej z ogrzewaniem płaszczyznowym?

W wypadku układów mieszanych najlepiej użyć zestawu pompowego Colmix PG.
Zestaw ten pozwala na rozprowadzenie rur zasilających do dwóch różnych stref grzewczych (nisko- i wysokotemperaturowej) z jednej szafki i z jednego zestawu.
Po lewej stronie od przegrody jest część rozdzielacza ogrzewania podłogowego, a po prawej część grzejnikowego.
Podmieszanie wody do ogrzewania podłogowego realizuje pompa oraz zawór 3-drogowy z regulowaną temperaturą zasilania 20-43ºC.

Czy rozdzielacze z rotametrami magnetycznymi można napełniać mieszankami glikolowymi?

Tak. Rozdzielacze z rotametrami magnetycznymi można bez obaw napełniać mieszankami glikolowymi, bez względu na ich stężenie.

Nie znalazłeś informacji, której szukałeś?
Zadaj nam pytanie